អាមេរិកបានបិទ ការលាយបញ្ចូលគ្នា នូវភាគហ៊ុនជា Wall Street កាលពីថ្ងៃពុធ

543

បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ស៊ិនហួ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា បានឪ្យដឹង ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទការលាយបញ្ចូលគ្នានូវភាគហ៊ុនកាលពីថ្ងៃពុធ ជា Wall Street ដែលបានវាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកក្នុងការចាកចេញពីអត្រាការប្រាក់មិនផ្លាស់ប្តូរនិងអ្នកទន់ខ្សោយរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស​ Apple

ហ៊ុន Dow Jones Industrial Average បានកើនឡើង ៥១,២៣ ពិន្ទុឬ ០,២៨ ភាគរយដល់ ១៨,០៤១.៥៥ ។ S & P ៥០០ ឡើងបាន ៣,៤៥ ពិន្ទុឬ ០,១៦ ភាគរយដល់ ២,០៩៥.១៥ ។ សន្ទស្សន៍ផ្សារហ៊ុន Nasdaq Composite បានបាត់បង់ ២៥,១៤ ពិន្ទុឬ ០,៥១ ភាគរយដល់ ៤,៨៦៣.១៤ ។

ធនាគារកណ្តាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាវានឹងរក្សាជួរគោលដៅសម្រាប់អត្រាការប្រាក់នៅ ០.២៥-០.៥ ភាគរយប៉ុន្តែបានផ្តល់តម្រុយតូចនៅលើពេលវេលានៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់។

ជាមួយគ្នានេះធនាគារកណ្តាលបាននិយាយថាស្ថានភាពទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិក “មានភាពប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត” ទោះបីជាកំណើននៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច “ហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ចុះ” នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយចំនួនពីរថ្ងៃដោយកត់សម្គាល់ថាវានឹងបន្ត«តាមដានយ៉ាងដិតដល់«អតិផរណា សូចនាករនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក។

ធនាគារកណ្តាលបច្ចុប្បន្ននេះរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ច US នឹងពង្រីក “នៅកំរិតមធ្យមមួយ” និងពលកម្មសូចនាករទីផ្សារនឹង “ការបន្តពង្រឹង” នេះបើយោងតាម​​សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ។

ក្នុងដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីការកណ្តឹងបិទកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០១៦ ត្រីមាសទីពីររបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៦ ដែលបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដំបូងនៃការទាំងប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសនិងប្រាក់ចំណេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2003 និងជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានបានធ្លាក់ចុះនៅការក្នុងលក់ ទូរស័​ព្ទ iPhone ។

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សនេះបានធ្លាក់ចុះ ៦,២៦ ភាគរយដល់ ៩៧,៨២ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករូបកាលពីថ្ងៃពុធ។

នៅលើមុខសេដ្ឋកិច្ចឱនភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទំនិញនិងសេវាកម្មបានថយចុះដល់ចំនួន ៥៦,៩ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងខែមីនាពីការអានរបស់ខែកុម្ភៈ ៦២,៩ ពាន់លានដុល្លារនេះបើយោងតាម​​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធ។

 

banner