(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់​​ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងព្រៃវែង ដើម្បីអនុវត្តការងារធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារអគ្គិសនី។​ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់EDC។

ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលនឹងត្រូវធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្ដោះអាសន្នររយៈពេលបីថ្ងៃនេះ មានលំអិតនៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ខាងក្រោមនេះ៖

01-03-160001-power-cut

អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបីថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងព្រៃវែង

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់