(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ជាដើម។

យោងតាមចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា ឲ្យដឹងថា តំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដែលនឹងការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

edc

 

អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់​​ចរន្តអគ្គិសនី៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ​

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់