ស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ នៅស្ថានីយជលសាស្ត្រខេត្តស្ទឺងត្រែងកើនឡើងហើយ

42

ស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ នៅស្ថានីយជលសាស្ត្រខេត្តស្ទឺងត្រែង មកដល់ម៉ោង ៩:៣០ នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដានេះ បានបន្តកើនឡើងដល់កំពស់ ១០,៤០ ម៉ែត្រ (កំរិតកំពស់ប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៧០ ម៉ែត្រ) ។ ទឹកបានលិចចូលតាមបណ្តាអូរ ព្រែកធម្មជាតិ និងតំបន់ទំនាបនានា កាន់តែច្រើន ខណៈទ្វារទឹកសំណង់ការពារទឹកជំនន់ក្រុងស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ ត្រូវបានបិទ ។

Image may contain: sky, bridge, outdoor, water and nature

Image may contain: outdoor, water and nature

Image may contain: sky, outdoor, nature and water

Image may contain: one or more people, outdoor and nature

banner