ខាងក្រោមនេះជាសមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនរដ្ឋសភា៖

  • 12496140_526764427495353_7681194019105093242_o.jpg
  • 12779278_526764430828686_869462047561331319_o.jpg

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់