សមាគន៍គ្រូបង្រៀនឯករាជ្យ អំពាវនាវចូលរួមបាតុកម្ម អហឹង្សា ករណីចាប់ខ្លួន លោក កឹម សុខា

568

បើយោងតាមលិខិតមួយ របស់សមាគន៍គ្រូបង្រៀន កម្ពុជាឯករាជ្យកាល ពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភាបានអំពាវនាវដល់គ្រូបង្រៀន​​ ឪ្យចូលរួមបាតុកម្ម អហឹង្សា ស្របច្បាប់ករណីចាប់ខ្លួន លោក កឹម សុខាអ្នកតំណាងរាស្រ្តដោយសមាគន៍គ្រូបង្រៀនកម្ពុជា ឯករាជ្យបានលើកឡើងថា ករណីចាប់អ្នកតំណាងរាស្រ្តលោក កឹម សុខា កុំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធនៅឡើយ។

 

banner