រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ​ សម្រេចទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់​ ជាក់ស្តែងនៃយានយន្តស្រប់ច្បាប់ ដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើមឡើយ ។ការណ៍នេះ ដើម្បីឲ្យការកាន់កាប់ និងការធ្វើចរាចរណ៍មានភាពស្របច្បាប់​ ម្ចាស់យានយន្តត្រូវទៅបង់ពន្ធ និងធ្វើស្លាកលេខ ក្នុងករណីមិនទាន់បង់ពន្ធ និងមិនទាន់ធ្វើផ្លាកលេខ៕នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ។
12523183_936196296428868_6231304682413260775_n

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋកាត់ឈ្មោះយាន្តយន្ត ដោយមិនចាំបាច់មានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ដើម

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់