១.របៀបចូលទៅកាន់គណនីយ

ចុចលើពាក្យ សមាជិក នៅខាងលើផ្អែកខាងស្តាំ រួចបំពេញ ឈ្មោះនិងលេខសំង៉ាត់ (ឈ្មោះនិងលេខសំង៉ាត់ សំរាប់ក្រុមព័ត៌មានចាស់ អាចទាក់ទងជាមួយ លោក វឌ្ឍនា )។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងមក ផ្នែក វែបសាយ

1

២.របៀបបញ្ចូលព័ត៌មាន

ចុចលើពាក្យ Post >> Add New

– បំពេញ ចំណងជើងព័ត៌មាន និង ព័ត៌មានលំអិត ដូចរូបខាងក្រោម

-​ ចុច លើប្រភេទក្រុមនៃព័ត៌មាន

2

-ចុចលើ Set Feature Image ដើម្បីដាក់រូបភាពផ្ទៃខាងមុខនៃព័ត៌មាន

-ចុចលើ Add Media បើចង់បន្ថែមរូបភាពនៅខាងក្រោមព័ត៌មាន

3

-ចុចលើពាក្យ upload File >> Select File  រួចស្វែងរករូបភាពដែលអ្នកចង់ Upload (លោកអ្នកអាចបញ្ចូលម្តង១ រឺ ច្រើនក៏បាន)

4

-​នៅពេលលោកអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានរួចរាល់ ចុចលើពាក្យ Publish ដើម្បីបញ្ចប់ការបញ្ចូលព័ត៌មាន

– បន្ទាប់ពីចុច Publish ព័ត៌មាននិងបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងគេហទំព័រ

 

5

 

៣.របៀបកែសំរួលព័ត៌មានចាស់ៗ

 

លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ កែសំរួល ព័ត៌មានចាស់ៗ បាន​ដោយ ចុចលើពាក្យ All Post រួចវានិងបង្ហាញចំណង ជើងព័ត៌មានទាំងអស់ ។បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Edit នៅផ្នែកខាងក្រោម នៃព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើការកែប្រែ រួច ចុចលើពាក្យថា Update នៅខាងលើ ផ្អែកខាងស្តាំ

 

6

 

 

៤.របៀបដាក់សំលេងចូលព័ត៌មាន

សំរាប់ព័ត៌មានដែលមានសំលេង លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលបាននៅទីតាំងណាមួយដែលអ្នកចង់ដាក់ ដោយគ្រាន់តែ ចុច Mouse នៅទីតាំងនោះ

-ចុចលើពាក្យ Select Short Code ​រួច យក Audio  ហើយវានិងបង្ហាញ Audio Player ប៉ុន្តែវាមិន អាចស្តាប់បាននៅឡើយទេ លោកអ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូល File សំលេងជាមុនសិន

8

 

-​ចុចលើរូប Player រួចវានិងបង្ហាញ រូប icon ពីរដូចរូបខាងក្រោម បន្ទាប់មក ចុចលើ icon Pencil

9

 

– ចុច Replace Audio រួច Upload file បន្ទាប់មក Select File  រួចស្វែងរក File សំលេង ដែល អ្នកចង់ដាក់  ។​ចុច​ លើពាក្យ Replace នៅខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោម   បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Update  នោះជាការស្រេច ។

 

7

 ៥.របៀបតុបតែងអក្សរ 

លោកអ្នកអាចធ្វើការ តុបតែងព័ត៌មានរបស់ អ្នកបាន ដូចក្នុង Ms Word ដែរ

– សំរាប់ការដាក់ អក្សរ ដិត, ទ្រេត, ពណ៌, បន្ទាត់  លោកអ្នកត្រូវ Select លើ ពាក្យណាដែលអ្នកចង់ដាក់ ជាមុន​សិន​

-​​ សំរាប់ការដាក់ លេខរៀង  លោកអ្នកត្រូវចុចលើ icon នៃ Function របស់ វាជាមុនសិន រួចវានិងបង្ហាញ លេខអោយ ។ រាល់ការ ចុះបន្ទាប់របស់លោកអ្នកវានិង ចាប់ផ្តើមលេខបន្ទាប់អោយលោកអ្នកដោយស្វែងប្រវត្តិ ។

11

 

*** សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម រឺមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ចូលព័ត៌មាន លោកអ្នកអាចទាក់មក ផ្នែក គេហទំព័រ បាន រាល់ម៉ោងធ្វើការ ***

 

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

មតិយោបល់