(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមលិខិតរបស់ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេច ហ៊ុន​ សែន បានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ជាកាលបរិច្ចេទនៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤៕

រដ្ឋាភិបាល ១

 

រដ្ឋាភិបាល កំណត់យកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ បោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់