ប្រសិន​ជា​បង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​​​មាន​​​ចម្ងល់​ក៏​ដូច​មាន​បញ្ហា​ទាក់​ទិន​និង​ការ​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ហើយ​មិន​ដឹង​ថា​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ដើម្បី​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បាន អាច​​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់ស្នងការរងទាំង​២៥​រាជធានី​/​ខេត្ត ដែលខ្លួនរស់នៅ ​ដូចមានក្នុងតារាង។

ក្រៅ​ពី​លេខ​ទំនាក់​ទំនង​​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ក្រុង ក៏​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​នាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ផងដែរ​៕

មានចម្ងល់ក្នុងការសុំផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ អាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ របស់ស្នងការរង រាជធានី/ខេត្ត របស់ខ្លួនបាន

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់