លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី! ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនាសប្តាហ៍នេះ គឺឯកឧត្តមសុខ ឥសាន អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ប្រជាប្រធាបទដែលយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភានស៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះ គឺជុំការវិញការប្រកាសរបស់យុវជនម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថានឹងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរនៅរស់នៅអាមេរិកចន្លោះពី៣០០ទៅ៥០០នាក់ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆំាងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេហ៊ុន ហែននាយករដ្ឋមន្ត្រី ខណៈពេលដែលសម្តេចហ៊ុន សែននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក។ឯកឧត្តមសុខ ឥសាន បញ្ជាក់ថា ការធ្វើបាតុកម្មឬមិនធ្វើបាតុកម្មគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេ ។ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសុខ ឥសាន ស្នើរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិក កុំចូលរួមការធ្វើបាតុកម្ម បើសិនជាមាន។ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងនេះ ជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្តាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉េង លី និងឯកឧត្តមសុខ ឥសាន ដូចតទៅ៖

ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់