លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី!ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុរព័ត៌មានFriend Fm នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកស្រីពុង ឈីវហ្គេច ប្រធានអង្គការលីកាដូរ។ប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះ គឺការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជុំវិញកណីរសម្លាប់អតីតគូរដណ្តឹងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ហើយកាត់ក្បាលរួចយកទៅដុតចោល។ជាបន្តទៀតសូមលោកនាងស្តាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉េង លី ជាមួយលោកស្រីពុង ឈីវហ្គេច ប្រធានអង្គការលីកាដូរ ដូចតទៅ៖

ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍   លោកស្រីពុង ឈីវហ្គេច

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់