លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី!ភ្ញៀវប្រចំាសប្តាហ៍របស់វិទ្យុរព័ត៌មានFriend Fm នាសប្តាហ៍នេះ គឺលោកអ៊ឹង សាម៉េត មន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា។ប្រធានបទយើងពិភាក្សាពេលនេះ គឺមូលហេតុជំវិញការបង្កើតគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ខណៈពេលដែលគណបក្សន​យោបាយ​ផ្សេងទៀត ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងផុសផុល។

មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ គេសង្កេតឃើញសកម្មភាពបង្កើតគណបក្សថ្មីមានលំហូរកើនឡើងយ៉ាងផុសផុល។សកម្មភាពបង្កើតគណបក្សទាំងនោះ ក៏មានគណបក្សថ្មីស្រឡាងមួយដែលមានឈ្មោះថា គណបក្សយុវជនកម្ពុជា។គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឪកាសដល់យុវជនបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយពេញលេញ។នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកអ៊ឹង​ សាម៉េត មន្ត្រីនាំពាក្យគណបក្សយុវជនកម្ពុជា។ដើម្បីលម្អិរឿងនេះ ជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្តាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉េង លី ជាមួយ លោកអ៊ឹង សាម៉េត មន្ត្រីនាំពាក្យគណបក្សយុវជនកម្ពុជាដូចតទៅ៖

ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ លោកអ៊ឹង សាម៉េត

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់