(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតំបន់​មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីអនុវត្តការងារ​​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លង​ខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈងាយ​ស្រួល ដល់ការ​ដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

 

ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់