ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​ការ​កែ​ប្រែ​ច្បាប់ នោះពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​នៅ​តែ​បាត់​បង់​សិទ្ធិក្នុងការ​បោះឆ្នោត

165

ភ្នំពេញ៖​  ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាង​១​លាន​នាក់​បាន​បាត់​បង់​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ឯ​បរទេស ហើយ​មិន​បាន​ចុះឈ្មោះ និង​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​កន្លង​ទៅ។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះដែរក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​ឃ្លាំ​មើល​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា ក៏​ដូច​ជា​គណបក្ស​ប្រឆាំងបាន​ទទូច​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​ពួក​គេ​ដោយ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជា​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ស្ថាន​ទូត​ខ្មែរ​ឯ​បរទេស ឬ​ក៏​អន្តរាគមន៍​ណា​មួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​ពលករ​ទាំង​នោះ​អាច​បោះ​ឆ្នោត​បាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាវិញ។

 

banner