បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន កាពីតូ នៅ ព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែមករា បានធ្វើកូដកម្ម ដោយទាមទារឱ្យថៅកែក្រុមហ៊ុន ដឹកអ្នកដំណើរមួយនេះ គោរពច្បាប់ការងារ។ក្នុងពេលធ្វើកូដកម្មនោះ តំណាងកម្មករម្នាក់ បានស្រែកអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ធ្វើពហិការកុំជិះរថយន្តក្រុមហ៊ុនកាពីតូ ជាបណ្តោះអាសន្ន ទម្រាំដល់ពេលដែលថៅកែរក្រុមហ៊ុនមួយនេះ មានដំណោះស្រាយការងារល្អមួយសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន កាពីតូធ្វើកូដកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារស្របច្បាប់

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់