បើយោងតាម សេចក្ដីប្រកាសពត៌មានរបស់ គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ស្ដីអំពីសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួន បានឪ្យដឹងថាគណបក្ស និងរៀបចំនៅសមាជ លើកដំបូង នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថិតនៅ ដីឡូត៍ភូមិជីពាង ឃុំម៉ងរៀវ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដែលនឹងធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខ។

ខាងក្រោមជាសេចក្ដីពត៌មានរបស់ គណបក្សយុវជនកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

Yuth party 20 03 2016

បក្សយុវជនកម្ពុជា ធ្វើសមាជលើកដំបូង របស់ខ្លួន នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់