នឹកស្មានមិនដល់មែន!! ទីក្រុងដែលធ្លាប់តែជន់លិចពេលដល់ខែទឹកជំនន់ ប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាអាចទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់បានលែងមានបញ្ហាទៅវិញ ព្រោះតែ…………….

199

នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអូទ្រីស អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លានោះឡើយ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នៃទឹកជំនន់ វិស្វកររបស់ពួកគេបានបង្កើតនូវជញ្ជាំងទប់ទឹកជំនន់ចល័តដ៏អស្ចារ្យ។ ហើយបច្ចេកវិជ្ជាមួយនេះគឺពិតជាឥតខ្ចោះ ដែលកម្រិតទឹកអាចប្រៀបទៅនឹងជញ្ជាំងដ៏ខ្ពស់ទាំងនោះដូចដែលអាចឃើញនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ។

ត្រឡប់ទៅកាន់ឆ្នាំ ២០១៣វិញ ទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវបំផុតមួយបានវាយប្រហារកណ្តាលតំបន់អឺរ៉ុប ដោយបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឯភាគខាងត្បូង និងខាងកើតអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ភាគខាងលិចនៃសាធារណរដ្ឋឆែក និងអូទ្រីស។

នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអូទ្រីស ជាពិសេសក្នុងតំបន់ទីក្រុង Grein ក្រោយពីអ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើតជញ្ជាំងទប់ទឹកជំនន់ ពួកគេបានដំឡើងជញ្ជាំងចល័តដើម្បីការពារខ្លួន និងលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីទឹកជំនន់កំពុងរង់ចាំមកដល់។

banner