តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
– ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ = ៣.៧០០ រៀល/លីត្រ
– ប្រេងសាំងធម្មតា = ៣.៦៥០ រៀល/លីត្រ
– ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៣.៣០០ រៀល/លីត្រ

#ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ Ministry of Economy and Finance
#ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Ministry of Commerce

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃទៀតហើយ!!

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

Van nak

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ ០១១ ៨៧ ៨៤ ៣៣ ឬ ០៨៦ ៨៨៨​ ៨៨៨
អ៊ីម៉ែលៈ fm102.5river@yahoo.com
banner

មតិយោបល់