ចាប់ពីស្អែកនេះ EDC នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងភ្នំពេញ និងខេត្តណ្ដាល

213

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ស្អែកនេះតទៅ។

ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី បណ្ដោះអាសន្ននេះ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុស ផ្លាស់ប្ដូរ តម្លើងបរិក្ខា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

លម្អិតព័ត៌មាន សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ខាងក្រោមនេះ៖

អគ្គិសនីកម្ពុជា ១ អគ្គិសនីកម្ពុជា ២

banner