(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការកំណត់តម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ ដោយត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃមិនឲ្យលើសពី សាំងធម្មតាថ្លៃ ៣៤០០រៀលក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣៤៥០រៀលក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតថ្លៃ៣០៥០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖

 

 

ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់?

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់