គ.ជ.ប សម្រេចជ្រើសយកថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ២០១៧ ជាថ្ងៃបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

703

បើតាមសេចក្ដីប្រកាសផ្លូវការរបស់ គ.ជ.បនៅ ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតរួចមក គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានសម្រេចជ្រើសយកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ចំណែកការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ក៏ធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃនោះដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង នូវសេចក្ដីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប៖

fn-2016-12-07-21-45-05-012

fn-2016-12-07-21-45-06-113

 

banner