គ.ជ.ប បានផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតទាំង ១៦៤៦ ឃុំ សង្កាត់ រួចរាល់ហើយ

300

នៅថ្ងៃទី៥​​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)បានធ្លាប់ប្រកាសជូនសាធារណះជនម្ដងរួចហើយ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ១៤០ ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមព្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤។ការផ្សាយលទ្ធផលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត គេហទំព័រ របស់(គ.ជ.ប) www.voterlist.org.kh រហូតដល់ ប្រកាសលទ្ធផលជាផផ្លូចាការ។

សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ ១៤២​​៖ ត្រឹមនៅថ្ងៃ​ទី​​០៧​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ ម្សិលមិញ​ គ.ជ.ប បានផ្សាយ​លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ទាំង ១៦៤៦ ឃុំ សង្កាត់​ រួចរាល់​ហើយ។

 

banner