គោល​នយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ២០១៦-២០២៥ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ នៅ​ព្រឹក​នេះហើយ

122

​ភ្នំពេញ៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ “ក្របខ័ណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ២០១៦-២០២៥” ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​វិមាន​សន្តិភាព ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ។

សេចក្តី​ព្រាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ២០១៦-២០២៥ គឺ​ជា ផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​រយៈ​កាល​វែង ដែល​ផ្តោត​លើ​ចំនួន​ពីរ​គឺ៖ ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សង្គម និង​ប្រព័ន្ធ​សន្តិសុខ​សង្គម៕

banner