ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ចេញសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមថ្មី អ្នកនាំពាក្យ ប្រចាំក្រសួង

237

(ភ្នំពេញ)លោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ​បានចេញសេចក្តីសម្រេច​ ធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាព ក្រុមអ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រសួង។អ្នកនាំពាក្យដែលទើបកែសម្រួលថ្មីរួមមាន៤រូប៖ លោក យស មុនីរ៉ាត់, លោក វិចទ័រ ហ្សូនា, លោក ជៀប សួរ និងលោក ស៊ុយ ឌីម៉ង់៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេច​ខាងក្រោម៖

 

banner