(ភ្នំពេញ)៖   ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្តាស្ថានីយ៍ប្រេង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ជាក់ថា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២​ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា មានដូចជា៖

– សាំងធម្មតា មិនត្រូវលក់ឲ្យលើសពី ៣,៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
– សាំងស៊ុបពែ មិនត្រូវលក់ឲ្យលើសពី ៣,៧៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ
– ម៉ាស៊ូត មិនត្រូវលក់ឲ្យលើសពី ៣,៣៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារ ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់