ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ភ្លៀងកក់ខែ នឹងកើតមានឡើងស្ទើរទូទាំងប្រទេស ជាពិសេសនៅពេលយប់។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានបញ្ជាក់ថា «បន្ទាប់ពីបានតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមក ឃើញថា បច្ចុប្បន្នកម្រិតសម្ពាធទាប បាននិងកំពុងមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្តប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលស្ថានភាពបែបនេះ អាចនឹងភ្លៀកកក់ខែ នៅតំបន់ខ្ពង់រាប តំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់មាត់សមុទ្រ»៕

ក្រសួងធនធានទឹក: ស្ថានភាពអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់