ដើម្បីធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តី​ជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្អាក​នេះ សូមអានសេចក្តី​ជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖

អគ្គិសនីកម្ពុជា

 

 

អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី តំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ទី១០ ខែមករា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់