គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើសំណើររបស់គណៈកម្មការទី៣ ព្រឹទ្ធសភា សុំដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ទៅក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំលើកទី៨ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ និងទី២ កំណត់របៀបវារៈ និងកាលបរិច្ឆេទ បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៨ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣នៅព្រឹកថ្ងៃទី១​២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ដែលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា ត្រូវរៀបចំឡើងនៅនេះក្រោមអធិបតីភាព សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា។

11-01-2016

ព្រឹទ្ធសភាដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វក្នុងរបៀប វារៈសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមករា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់