ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីរាជការជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងវត្តមានរបស់មន្ត្រី ដែលកំពុងបម្រើការងារតាមក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់ មនសិការវិជ្ជាជីវៈ និងគុណផលក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីរាជការជាប់កិច្ចសន្យារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចេញនៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។

សូមអាននូវព័ត៌មានលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យ ការរឹតបន្តឹង​ការគ្រប់គ្រង វត្តមានម​ន្ត្រីរាជការ៖02 04 2016 News

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់