(ភ្នំពេញ)៖ នៅចុងខែមករាថ្មីៗនេះ គ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់ខែ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានតម្លើងសម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះរួចហើយ។ ហើយចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះតទៅ ប្រាក់ខែដែលរាជរដ្ឋាភិបាលតម្លើងនោះ រួមមានដូចជា៖ គ្រូបង្រៀនកម្រិតខ្ពស់បំផុត (ក១.១) ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស កើនដល់១ ២១៥ ០០០រៀល និង គ្រូកម្រិតទាបបំផុត (គ១.១០) ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សកើតដល់ ៧០០៥០០រៀល។ នេះបើយោងតាមតារាងគិតប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនចេញដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពី ការកែប្រែតម្លៃឯកតា នៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការនៃកម្ពុជា ពីចំនួន១៥២០រៀល ទៅដល់ចំនួន១៧០០រៀលក្នុងមួយសន្ទស្សន៍ ហើយតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាននេះ ត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ។

កន្លងទៅ រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ធ្លាប់បានប្រកាសដែរថា ប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ ជាពិសេសគ្រូបង្រៀន នឹងត្រូវតម្លើងមួយឆ្នាំម្ដង ដើម្បីឈានដល់ប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត១លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០១៨៕

សូមអានលិខិតដែលពាក់ព័ន្ធ ខាងក្រោមនេះ៖

1 2 3 4

 

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ គ្រូបង្រៀនកម្រិតខ្ពស់បំផុត ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស ១២១៥ ០០០រៀល និងគ្រូកម្រិតទាបបំផុត ៧០០៥០០រៀល

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់